Chłodnictwo

Gastronomia

1. Monobloki

2. Systemy split

3. Skraplacze

4. Skraplacze chłodzone powietrzem z wentylatorem promiennym i odśrodkowym

5.  Zewnętrzne agregaty w obudowie z pojedynczą sprężarką

Supermarkety

1. Zewnętrzne agregaty w obudowie z pojedynczą lub kilkoma sprężarkami

2. Zespoły sprężarkowe ze sprężarkami tłokowymi, scroll lub śrubowymi

3. Urządzenia do produkcji wody lodowej

4. Komercyjne chłodnice powietrza podsufitowe, kasetonowe, z dwustronnym wydmuchem, kubikowe

5. Skraplacze chłodzone powietrzem z wentylatorem promiennym i odśrodkowym

Przemysł

1. Urządzenia do produkcji wody lodowej

2. Agregaty do studzenia procesów technologicznych

3. Komory chłodnicze do chłodzenia produktów i półproduktów

4. Komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą

5. Komory klimatyczne

Medycyna

1. System chłodniczy wspomagający skraplanie helu w pracowniach rezonansu magnetycznego

2. Freecooling

3. Agregaty wody lodowej